Biuro Rachunkowe Eproco - Ostrów Wielkopolski

 • Innowacyjne biuro rachunkowe

  Eproco to nie tylko księgowość, lecz szeroka oferta usług składająca się również z usług kadrowo-płacowych, doradztwa gospodarczego, windykacji należności, obsługi BHP itp.

 • Kompleksowość i pewność

  Eproco to biuro rachunkowe działające na terenie całej Polski, które dąży do kompleksowej obsługi swoich klientów.

 • Korzyści ze współpracy z Eproco

  Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym do gwarancja dostępu do zespołu specjalistów, sprawna i terminowa realizacja powierzonych zadań oraz brak stresu związanego z kontrolą podatkową.

 • Więcej niż zwykła księgowość

  Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości obsługę księgową wraz z bezpłatnym dostępem do Pulpitu Menadżera z informacjami o finansach ich firm. Oferujemy również rozbudowane analizy i różne struktury współpracy.

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

  Obsługa spraw pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie wynagrodzeń w urzędach i wiele innych.

 • Doradztwo podatkowe

  Zawiłość przepisów podatkowych wymaga dobrej znajomości prawa oraz procedur. Eproco posiada własnego doradcę podatkowego, dzięki czemu należycie dbamy o kwestie podatkowe naszych klientów.

 • Doradztwo prawne

  Eproco zatrudnia własnego radcę prawnego, co zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla każdej firmy. Eproco reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

 • Doradztwo gospodarcze dla firm

  Tworzenie umów handlowych, rejestracje i przekształcenia działalności, doradztwo związane z optymalizacją podatkową, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wiele innych.

 • Windykacja należności

  Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów z całej Polski. Oferujemy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne, protokoły nieściągalności itp.

 • Wszystko dla firmy pod 1 dachem

  Eproco posiada szeroki zakres usług dla swoich klientów. Zapewniamy m.in. obsługę BHP i Ppoż, wsparcie informatyczne oraz sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Comarch ERP Optima.

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  W ramach świadczonych usług identyfikujemy transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla których istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy.

 • Aktualności z życia Eproco

  Informacje z działalności firmy, notatki prasowe i wywiady związane z Eproco oraz reportaże z gal rozdania nagród (Wielkopolska Jakość, Wizjoner IT) itp.

 • Bezpłatny dostęp do informacji i porad

  Bieżące informacje o zmianach w przepisach prawa, porady i uwagi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualne informacje na maila.

 • Jakość w atrakcyjnej cenie

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań pozwala nam oferować usługi wysokiej jakości przy zapewnieniu atrakcyjnych cen w dopasowanych pakietach usług.

 • Praca w Eproco

  Biuro Rachunkowe Eproco stale się rozwija, co przekłada się na wzrost zatrudnienia. Jeśli poszukujesz pracy w biurze rachunkowym lub chcesz odbyć staż – sprawdź czy akurat prowadzimy rekrutację.

 • Łatwy kontakt i dogodna lokalizacja

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nasze działania prowadzone są na terenie całej Polski, a w Ostrowie Wielkopolskim oferujemy dogodna lokalizację i bezpłatny parking.

Oskładkowanie umów zleceń - zmiany w 2016 r.

Od początku 2016 roku  obowiązują nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. zleceniobiorca, który wykonywał jednocześnie kilka umów zlecenia, miał odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne tylko od jednej z nich. Mogła to być umowa zawarta jako pierwsza lub wybrana przez zleceniobiorcę.
W przypadku pozostałych umów składki te były odprowadzane wyłącznie wtedy, gdy pracownik wyraził takie życzenie. Nie miała przy tym znaczenia wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego
z poszczególnych umów. Obowiązkowo od każdej z nich była natomiast odprowadzana składka zdrowotna.Nowelizacja prawa zmierza do wyeliminowania zawierania podwójnych umów w celu unikania składek ZUS. Obecnie, jeśli zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, należy od niego odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i zdrowotne. Dobrowolne natomiast jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła w tej duże kwestii zmiany - od nowego roku zleceniobiorca, który pracuje na podstawie kilku umów zleceń, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wszystkich umów, dopóki ich łączna podstawa wymiaru składek (liczona narastająco), nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustalenia łącznej podstawy wymiary składek na ubezpieczenia społeczne należy dokonywać odrębnie w każdym miesiącu. Jeżeli zleceniobiorca uzyskał przychód z kilku umów zlecenia
i łącznie jest on wyższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, ozusowaniu podlegają tylko umowy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Oprócz tego, jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, to zapłaci obowiązkowe składki z firmy, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia (lub agencyjnej) będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jest to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok. W 2015 r. wynosi 2375,40 zł. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, alby przedsiębiorca płacił dobrowolne składki ZUS również ze zlecenia.

Jeśli zleceniobiorca otworzył firmę i ma prawo do preferencyjnych składek ZUS, to wówczas musi zapłacić składki również i ze zlecenia.

Od 1 stycznia 2016 r. nie zmieniły się zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia zawartych z osobami pozostającymi jednocześnie w stosunku pracy. Jeśli zleceniobiorca zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma jednocześnie zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą z obu tytułów podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo.

Zleceniobiorca zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego płatnika, który jednocześnie spełnia warunki do objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia w innej firmie, podlega temu ubezpieczeniu tylko z tytułu stosunku pracy gdy z umowy o pracę uzyskuje podlegający oskładkowaniu przychód w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu lub wyższej. Składki ubezpieczeniowe z umowy zlecenia w takim wypadku mogą być odprowadzane na życzenie zleceniobiorcy. Jeśli przychód z umowy o pracę jest niższy od minimalnego wynagrodzenia to umowa zlecenia również podlega obowiązkowemu ozusowaniu.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty pozostająca w stosunku pracy, która wykonuje jednocześnie umowę zlecenie u innego płatnika, ma odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne wyłączne wtedy, gdy jej przychód z umowy o pracę nie osiąga wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynika to z art. 9 ust. 4a ustawy w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r. W takim wypadku ozusowaniu podlega zarówno przychód z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia. Jeśli przychód z umowy o pracę jest równy minimalnemu wynagrodzeniu lub wyższy, umowa zlecenia nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 Natomiast osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która wykonuje jednocześnie umowę zlecenie, ma z niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tej umowy jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy.

 W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, ozusowaniu podlega zarówno przychód z tej działalności, jak i z wykonywanej umowy zlecenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia - wówczas każdy kolejny tytuł do ubezpieczeń nie będzie podlegał ozusowaniu. Ubezpieczony może w takim przypadku na bieżąco zmieniać tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Kwestie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. Zbieg tytułów zachodzi wtedy, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ustawa rozstrzyga, z którego zatrudnienia trzeba wówczas płacić obowiązkowe składki. 

Ważne!

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. w dalszym ciągu obowiązkowe jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od każdej umowy zlecenia - niezależnie od objęcia danej umowy ubezpieczeniem społecznym.