Biuro Rachunkowe Eproco - Ostrów Wielkopolski

 • Innowacyjne biuro rachunkowe

  Eproco to nie tylko księgowość, lecz szeroka oferta usług składająca się również z usług kadrowo-płacowych, doradztwa gospodarczego, windykacji należności, obsługi BHP itp.

 • Kompleksowość i pewność

  Eproco to biuro rachunkowe działające na terenie całej Polski, które dąży do kompleksowej obsługi swoich klientów.

 • Korzyści ze współpracy z Eproco

  Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym do gwarancja dostępu do zespołu specjalistów, sprawna i terminowa realizacja powierzonych zadań oraz brak stresu związanego z kontrolą podatkową.

 • Więcej niż zwykła księgowość

  Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości obsługę księgową wraz z bezpłatnym dostępem do Pulpitu Menadżera z informacjami o finansach ich firm. Oferujemy również rozbudowane analizy i różne struktury współpracy.

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

  Obsługa spraw pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie wynagrodzeń w urzędach i wiele innych.

 • Doradztwo podatkowe

  Zawiłość przepisów podatkowych wymaga dobrej znajomości prawa oraz procedur. Eproco posiada własnego doradcę podatkowego, dzięki czemu należycie dbamy o kwestie podatkowe naszych klientów.

 • Doradztwo prawne

  Eproco zatrudnia własnego radcę prawnego, co zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla każdej firmy. Eproco reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

 • Doradztwo gospodarcze dla firm

  Tworzenie umów handlowych, rejestracje i przekształcenia działalności, doradztwo związane z optymalizacją podatkową, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wiele innych.

 • Windykacja należności

  Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów z całej Polski. Oferujemy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne, protokoły nieściągalności itp.

 • Wszystko dla firmy pod 1 dachem

  Eproco posiada szeroki zakres usług dla swoich klientów. Zapewniamy m.in. obsługę BHP i Ppoż, wsparcie informatyczne oraz sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Comarch ERP Optima.

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  W ramach świadczonych usług identyfikujemy transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla których istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy.

 • Aktualności z życia Eproco

  Informacje z działalności firmy, notatki prasowe i wywiady związane z Eproco oraz reportaże z gal rozdania nagród (Wielkopolska Jakość, Wizjoner IT) itp.

 • Bezpłatny dostęp do informacji i porad

  Bieżące informacje o zmianach w przepisach prawa, porady i uwagi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualne informacje na maila.

 • Jakość w atrakcyjnej cenie

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań pozwala nam oferować usługi wysokiej jakości przy zapewnieniu atrakcyjnych cen w dopasowanych pakietach usług.

 • Praca w Eproco

  Biuro Rachunkowe Eproco stale się rozwija, co przekłada się na wzrost zatrudnienia. Jeśli poszukujesz pracy w biurze rachunkowym lub chcesz odbyć staż – sprawdź czy akurat prowadzimy rekrutację.

 • Łatwy kontakt i dogodna lokalizacja

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nasze działania prowadzone są na terenie całej Polski, a w Ostrowie Wielkopolskim oferujemy dogodna lokalizację i bezpłatny parking.

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające

Kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające mogą dotyczyć  każdego podatnika.  Urząd Skarbowy ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki.  Warto również abyśmy i my znali swoje prawa i obowiązki podczas kontroli.

Kontrola podatkowa

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Podstawowym warunkiem wszczęcia kontroli, oprócz okazania legitymacji służbowej kontrolującego, jest doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli ta osoba nie została wcześniej zgłoszona w Urzędzie Skarbowym. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Kontrolujący musi się zapowiedzieć

Co do zasady, kontrolujących obowiązuje zasada, że powiadamiają kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia u niego kontroli we wskazanym zakresie.

Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia Ci zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wysłanie zawiadomienia nie obliguje organu podatkowego do wszczęcia kontroli podatkowej.

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Uwaga!

Na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia podatnik musi się zgodzić .

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych

Czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

Kontrola może być zatem prowadzona w innym miejscu niż siedziba kontrolowanego. Dotyczy to sytuacji, w której księgi podatkowe kontrolowanego są prowadzone lub przechowywane poza jego siedzibą (np. w biurze rachunkowym lub u doradcy podatkowego). W takim przypadku organ kontrolujący ma kilka możliwości. Po pierwsze, ma prawo zarządzić przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu, w którym się one znajdują. Po drugie, może zażądać od kontrolowanego, aby zapewnił on dostęp do ksiąg w swojej siedzibie. W tym jednak przypadku kontrolowany może wskazać, iż przedstawienie tych dokumentów nastąpi w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności.

Czynności sprawdzające

Wstępną i podstawową kontrolę realizacji obowiązków podatnika organy podatkowe realizują poprzez tzw. czynności sprawdzające. Nie jest to kontrola podatkowa sensu stricte.

Czynności sprawdzające są mało sformalizowaną procedurą kontrolną. Ich celem jest sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania podatków, rozliczania ulg oraz stwierdzenie formalnej poprawności ww. dokumentów. W ramach czynności sprawdzających organy podatkowe dokonują ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Procedura ta nie wymaga odrębnego, formalnego wszczęcia. Zazwyczaj organy podatkowe wzywają stronę do przedłożenia określonych dokumentów (np. dowodów potwierdzających prawo skorzystania z ulgi podatkowej) w formie pisemnego wezwania.